Aktualności

ZMIANA GODZIN PRACY SEKRETARIATU

Zgodnie z zarządzeniem nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego i Postanowieniem Kanclerza z dnia 24 marca 2020 informujemy, że sekretariat Instytutu Biologii będzie dostępny dla interesantów w trybie dyżuru telefonicznego w poniedziałki i czwartki w godzinach 9.00 – 14.00.
Sekretariat prowadzi stały dyżur elektroniczny (kontakt poprzez e-mail) we wszystkie dni tygodnia.

 

Pełna treść Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 24/2020 z dnia 13 marca 2020 r. >>
Pełna treść Postanowienia Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego nr 5/2020 z dnia 24 marca 2020 r. >>

WAŻNE ! ZDALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ

Przypominamy, że okres zawieszenia zajęć na Uniwersytecie Opolskim nie jest okresem ferii ! Studenci zobowiązani są do regularnego i codziennego sprawdzania swoich skrzynek mailowych na które wysyłane będą wszelkie informacje dotyczące realizacji zajęć.

 

Współpraca w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności

W dniu 12 marca 2020 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Spółdzielnią Pracy Surowców Mineralnych. Podpisane porozumienie dotyczy nawiązania ścisłej współpracy w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności, w szczególności w odniesieniu do rekultywacji ekologicznej, wspomaganej sukcesji naturalnej oraz ochrony siedlisk przyrodniczych na terenach górniczych. Na spotkaniu w rektoracie Instytut Biologii reprezentowany był przez dr. Miłosza Mazura, dyrektora Instytutu Biologii UO oraz prof. Arkadiusza Nowaka.

Więcej informacji na temat podpisanego porozumienia >>

Struktura jednostki i pracownicy

 

Dla Studentów

 

Plan zajęć

Plany zajęć

Materiały dla studentów

Siatki studiów
Karty przedmiotów
Krajowe Ramy Kwalifikacji

Koło Naukowe Biologów

Koło Naukowe
Biologów

Materiały dodatkowe

Pozostałe materiały

Lokalizacja Instytutu Biologii UO

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close