Aktualności

Doktor Sebastian Świerszcz wśród laureatów konkursu MINIATURA 4 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Dr Sebastian Świerszcz jest jednym z laureatów konkursu MINIATURA 4, w ramach którego będzie realizował projekt badawczy pt. „Endemity jako predyktory różnorodności funkcjonalnej i filogenetycznej roślinności Azji Środkowej”.

Celem projektu jest określenie wpływu obecności gatunków o wąskim zasięgu geograficznym (endemity) na różnorodność funkcjonalną (ang. functional diversity) i filogenetyczną (ang. phylogenetic diversity) w silnie zróżnicowanym pod względem geobotanicznym, klimatycznym i środowiskowym światowym hotspocie bioróżnorodności – Góry Centralnej Azji. Badania oparte będą na danych zgromadzonych w bazie Vegetation of Middle Asia (https://www.givd.info/ID/AS-00-003) oraz pozyskanych w trakcie trwania projektu nowych danych terenowych z różnych typów roślinności Tadżykistanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Otrzymane wyniki pozwolą zrozumieć wzajemne relacje pomiędzy różnorodnością funkcjonalną i filogenetyczną a udziałem i bogactwem endemitów oraz zmiennymi środowiskowymi. Ponadto wyniki badań pozwolą opisać zarówno ogólne wzorce, jak również w sposób bardziej szczegółowy wzorce dla różnych typów zbiorowisk roślinnych, charakterystycznych dla krajów Azji Środkowej.

Grant będzie realizowany w latach 2020-2021, a jego wartość wynosi 49 984 złotych.

Seminarium dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO pt. „Kiedy Opole było morzem – jego najmniejsi i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat”.

Europejskie Centrum Paleontologii Uniwersytetu Opolskiego, Zespół Badań Paleobiologicznych Instytutu Biologii UO oraz Muzeum Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na seminarium dr. hab. Eleny Yazykovej, prof. UO pt. „Kiedy Opole było morzem – jego najmniejsi i najwięksi mieszkańcy sprzed 90 mln lat”.

Seminarium odbędzie się 12 września 2020 r. (sobota) o godzinie 12:00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat seminarium >>

Profesor Arkadiusz Nowak został powołany na członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) działającej przy Ministrze Środowiska

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) to organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody. Rada składa się z 29 członków powołanych przez ministra na pięcioletnią kadencję, spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. PROP ocenia stan ochrony przyrody w Polsce, opiniuje projekty aktów prawnych, projekty nowych obszarów chronionych, przedstawia wnioski w sprawach dotyczących ochrony przyrody oraz popularyzuje ochronę przyrody. PROP jest także członkiem Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN. PROP to jeden z najstarszych polskich organów doradczych mający prestiż i uznanie międzynarodowe.

W ramach PROP działa szereg Komisji, w tym: parków narodowych, rezerwatów i obszarów Natura 2000, krajobrazu i przyrody nieożywionej, zwierząt, roślin, grzybów, wód i mokradeł, CITES oraz informacji i edukacji przyrodniczej.

Lokalizacja Instytutu Biologii UO

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close