Aktualności

Kierunek Biologia z 6-letnią akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) !

Z przyjemnością informujemy, że studia I i II stopnia na kierunku Biologia uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Opolskim umożliwia studentom kierunku biologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), zostały spełnione.

Następna ocena programowa kierunku biologia powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Sukces naszych botaników ! Artykuł przeglądowy dotyczący wzrostu członów naczyń ksylemu wtórnego roślin drzewiastych został opublikowany w czasopiśmie Biological Reviews

W renomowanym czasopiśmie naukowym Biological Reviews (IF = 12,820; MNiSW = 200) ukazał się artykuł przeglądowy pracowników Instytutu Biologii (dr. Adama Miodka oraz dr Aldony Gizińskiej), dotyczący roli naprężenia mechanicznego panującego w kambium waskularnym i jego najbliższym otoczeniu podczas powstawania członów naczyń ksylemu wtórnego u roślin drzewiastych.

Proces wzrostu członów naczyń oraz determinację przebiegu struktur odpowiedzialnych za transport wody wraz z solami mineralnymi u roślin tłumaczono zazwyczaj działaniem auksyny (IAA). Jednak najnowsze badania dostarczają silnych dowodów na zależność rozkładu białek PIN odpowiedzialnych za polarny transport auksyny – jednego z najważniejszych hormonów roślinnych – od naprężenia mechanicznego obecnego w tkankach/komórkach organizmów roślinnych. W pracy omówione zostały różne aspekty związane ze wzrostem członów naczyń w organizmach roślinnych. Autorzy zaproponowali podejście mające na celu integrację czynnika biomechanicznego z powszechnie uznaną regulacją hormonalną, co przekłada się na znaczne poszerzenie zrozumienia mechanizmu formowania naczyń, jak również dalszy postęp w badaniach nad systemem transportu wody u wielu gatunków roślin.

Bezpośredni link do publikacji >>

Projekt prof. Jerzego Lisa doceniony przez czasopismo INSECTS

Projekt pt. “Systematics, Phylogeny, Evolution and Diversity of True Bugs (Hemiptera: Heteroptera)”, którego pomysłodawcą był prof. dr hab. Jerzy Lis został zaakceptowany jako wydanie specjalne (Special Issue), przez czasopismo INSECTS indeksowane w „Web of Science” (IF=2.769).

Do współpracy w roli redaktorów (Guest Editors) prof. J. Lis zaprosił dwóch specjalistów od tej grupy owadów (Dr. Kim Ribeiro Barão z Brazylii oraz Prof. Dr. Wanzhi Cai z Chin), którzy wspólnie z prof. Lisem będą odpowiedzialni za dobór artykułów nadesłanych do tego specjalnego tomu czasopisma.

Całość zostanie również opublikowana pod koniec 2022 roku w formie monografii omawiającej zagadnienia z zakresu systematyki, filogenezy, ewolucji oraz różnorodności owadów reprezentowanych przez współczesne oraz kopalne taksony pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera).

Strona internetowa projektu >>

Struktura jednostki


Lokalizacja Instytutu Biologii UO

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close