Skład zespołu:

prof. dr hab. Jerzy Lis kierownik zespołu

 

prof. dr hab. Barbara Lis
dr Paweł Domagała
dr Anna Zielińska

 

Tematyka badawcza i informacje o zespole:

Tematyka badawcza Zespołu skupia się głównie na rozwiązywaniu problemów dotyczących pokrewieństwa między taksonami na różnych poziomach w klasyfikacji (głównie u owadów reprezentujących rzędy Hemiptera i Lepidoptera) z wykorzystaniem sekwencji DNA mitochondrialnego i jądrowego oraz struktur drugorzędowych podjednostek rybosomalnego DNA.

Prowadzone są również pilotażowe badania molekularne nad szkodnikami owadzimi oraz gatunkami inwazyjnymi w Polsce i Europie z wykorzystaniem sekwencji mikrosatelitarnych, genów homeotycznych (Hox) oraz inhibitorów apoptozy (IAP).

Szczegółowe informacje znajdują się na indywidualnych profilach pracowników pracowni.

 
 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close