Skład zespołu:

dr Mateusz Antczak kierownik zespołu

dr hab. Adam Bodzioch, prof. UO
dr hab. Elena Yazykova, prof. UO
dr Dawid Mazurek
dr Elżbieta Teschner

 

Tematyka badawcza i informacje o zespole:

Zespół Paleobiologii zajmuje się szeroko pojętą bioróżnorodnością wymarłych organizmów. Specjalizujemy się w morfologii, anatomii, taksonomii, biostratygrafii, paleobiogeografii, paleoekologii, tafonomii i ewolucji. Szczególnym przedmiotem naszych zainteresowań są zespoły morskiej i lądowej fauny mezozoiku dokumentowane na Opolszczyźnie, jakkolwiek zakres badań obejmuje też inne regiony Polski i świata, florę kopalną, oraz pozostałe ery.

Jako jedyny ośrodek naukowy w Polsce rozwijamy paleohistologię, czyli badania histologii kości wymarłych zwierząt. Opiekujemy się unikatowym stanowiskiem dokumentacyjnym „Trias” w Krasiejowie, gdzie prowadzimy regularne wykopaliska oraz międzynarodowe, terenowe szkoły paleontologii.

Realizujemy autorski program międzynarodowych, polsko i anglojęzycznych, dwuletnich studiów magisterskich w zakresie paleobiologii (Palaeobiology). Współpracujemy z placówkami naukowymi z całego świata, czego wynikiem są liczne publikacje w renomowanych czasopismach naukowych oraz udział w międzynarodowych konferencjach, z których część także współorganizujemy.

Rozwijamy ekspozycje paleontologiczne w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Muzeum Stowarzyszenia Miłośników Krasiejowa i w Pawilonie Paleontologicznym UO przyległym do JuraParku w Krasiejowie.

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close