Prof. dr hab. Jerzy Lis

Senator Uniwersytetu Opolskiego
 

Dr hab. Elena Yazykova, prof. UO

Kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii
 

Dr hab. Andrzej Wolski, prof. UO

Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego
 

Dr hab. Sławomir Mitrus, prof. UO

Członek Rady Naukowej Uniwersytetu Opolskiego
Członek Zespołu Zadaniowego ds. ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu Opolskiego
 

Dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
 

Dr hab. Monika Sporek, prof. UO

Członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Opolskiego
Członek Komisji odwoławczej ds. oceny nauczycieli akademickich
Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia
 

Dr Mateusz Antczak

Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w Uniwersytecie Opolskim
 

Dr Grzegorz Hebda

Koordynator kierunków w Instytucie Biologii
Członek Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
 

Dr Anna Kocorek

Zastępca Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close