Dane teleadresowe

ul. kard. B. Kominka 6, pokój 1.11
Tel. (+48) 77 401 60 42
rajfur[at]uni.opole.pl (mrajfur[at]o2.pl)
 
 
Terminy konsultacji dla studentów >>
 
 
researchgate
 
 
Wykształcenie i awanse naukowe:
• Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 2001 r.
• Doktorat: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2008 r.
• Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2015 r.
 
 

Tematyka badawcza:
• Biologiczny monitoring aerozolu atmosferycznego z wykorzystaniem mchów, porostów oraz kory drzew.
• Ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych z zastosowaniem glonów.
• Metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i mikroplastik w wybranych ekosystemach.
• Translokacja wybranych analitów z gleby do roślin leczniczych.
• Bioanalityka środowiska – włosy ludzkie, paznokcie jako źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska np. metalami ciężkimi.
 
Osiągnięcia naukowe:
• prace opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (72)
• pozostałe artykuły recenzowane (31)
• rozdziały w monografiach (6)
 
Zarządzanie i udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych m.in.:
1. 2012-2015 rok – Kierownik projektu badawczego pt.: „Glony Spirogyra sp. – biosensor zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi”. Finansowany przez Narodowa Centrum Nauki, zgodnie z decyzją Nr DEC-2011/03/D/NZ9/00051.
2. 2013-2015 rok – Wykonawca grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badawczego Funduszy Norweskich pt.: „Ecosystem stress from the combined effects of Winter climate change and air pollution how – do the impacts differ between biomes?”. Pol-Nor/198571/83/2013
3. 2017 – 2021 rok Kierownik projektu finansowanego przez NCBiR i Unię Europejską pt.: „Uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim“. Nr projektu: POWR.03.01.00-00-N026/16
4. 2017 – 2021 rok – Wykonawca w projekcie finansowanym w ramach współpracy transgranicznej pt. „Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy“, CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001150.
5. 2018-2021 rok – Wykonawca grantu współfinansowanego przez Narodowe Centrom Badań i Rozwoju pt.: „ Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”., (ZBIORTUR), Projekt realizowany jest w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG – Umowa nr BIOSTRATEG3/343733/15/NCBR/2018 z dnia 07.05.2018 r.
6. 2019-2021 rok – Wykonawca grantu finansowanego przez JINR 03-4-1104-2019/2021, pt. Air pollution study in Poland using nuclear and related analytical techniques № 75/32/2020 umowa nr 75 z dnia 03.02.2020 r. Liderem projektu jest Frank Laboratory of Neutron Physics of JINR, Dubna, Rosja.
 
Dotychczasowa kariera naukowa – funkcje w nauce:
• Od 2017 roku zatrudniona na stanowisku Profesora Uniwersytetu Opolskiego
• 2016-2019 rok Prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego ds. naukowych
• 2019-2020 Kierownik Katedry Energetyki Odnawialnej
• 2019-2020 Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
 
Członkostwo w organizacjach:
• Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej w Opolu
• Polskie Towarzystwo Chemiczne
• Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
 
Członkostwo w Radach Redakcyjnych czasopism:
Section Editor – Ecological Chemistry and Engineering S
Guest Editor – Water
Guest Editor – Catalysts
Member of the Editorial Board – Atmosphere
Member of the Editorial Board – Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
 
Zagadnienia badawcze do prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich:
• zastosowanie porostów i mchów do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi,
• biomonitoring wód powierzchniowych z wykorzystaniem glonów słodkowodnych i morskich,
• zastosowanie roślin zielarskich do oceny zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi,
• wykorzystanie ludzkich włosów do oceny zanieczyszczenia środowiska rtęcią,
• dżdżownice jako źródło informacji o zanieczyszczeniu gleb wybranymi analitami.
 
Prowadzone zajęcia:
• Chemia ogólna i fizyczna
• Techniki pomiarów
• Absorpcyjna spektrometria atomowa w badaniach biotechnologicznych
• Monitoring środowiska
• Aparatura badawcza w bioanalityce
• Glony w biotechnologii
• Magia roślin leczniczych
 
Opiekun Koła Naukowego Biotechnologów
 
Nagrody i Wyróżnienia:
W 2009 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2008/2009.
W 2011 roku Nagroda Quality za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2010/2011.
W 2012 roku Nagroda Quality za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim a zwłaszcza dostosowywaniu modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych w roku akademickim 2011/2012.
W 2014 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2013/2014.
W 2016 roku Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
W 2016 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2015/2016.
W 2017 roku Medal Komisji Edukacji Narodowej.
W 2018 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2017/2018.
W 2019 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2018/2019.
W 2020 roku Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2019/2020.
 
Wybrane publikacje:

Plik PDF

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close