Kwietniowym szkoleniem miejscowej ludności w zakresie zarządzania mikrorezerwatami zakończył się projekt “Włączenie lokalnych społeczności w ochronę zagrożonych i użytecznych roślin poprzez utworzenie systemu mikrorezerwatów i promocje ekoturystyki” (Engaging local communities in conservation of endangered and useful plants by establishing microreserves and promotion of ecotourism” finansowanej przez Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) i World Wildlife Organization (WWF). Projekt był realizowany przez Śląski Ogród Botaniczny w kooperacji z Drużyną Ochrony Przyrody z Duszanbe i powiatem Baldżuwon w prowincji Chatlońskiej w Tadżykistanie. Kierownikiem merytorycznym projektu był prof. Arkadiusz Nowak, kierownik zespołu botanicznego Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego, a w zespole pracowali także prof. Marcin Nobis, prof. UO Sylwia Nowak, prof. UWr Zygmunt Kącki, dr Sebastian Świerszcz, dr Ewelina Klichowska, dr Marcin Kotowski, dr Małgorzata Raduła, dr Grzegorz Swacha, mgr Krystyna Waindzoch, Patryk Bubła.

W ramach projektu wydane zostały cztery broszury promujące ochronę endemitów i roślin użytkowych rejonu Baldżuwon. Dodatkowo wydano także przewodnik po ekoszlakach (m.in. tulipanowym, pustynnikowym, ostnicowym, czosnkowym i zapaliczkowym) i opisy mikrorezerwatów – najmniejszych form ochrony przyrody, których pięć wyznaczono w Dolinie Sary-Khosor (Holdor-Czaszma, Cziltan, Mullokoni, Satalmusz i Sary-Daszt). Zebrano nasiona ok 80 gatunków endemicznych, rzadkich i ustępujących roślin, które zdeponowano w Banku Genów Ogrodu PAN w Powsinie.

Projekt został wysoko oceniony w Tadżykistanie i mamy nadzieje, że nasz zespół będzie kontynuował działania ochronne w światowym hotspocie bioróżnorodności.

Galeria zdjęć >>

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close