Dane teleadresowe
ul. Kominka 6A (CB), pokój 214
Tel. (+48) 77 401 60 65
mebis[at]uni.opole.pl
 
Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

środa 17:00 – 17:45 (ul. Kominka 6A (CB), pokój 214)
czwartek 10:00 – 10:45 (ul. Kominka 6A (CB), pokój 214)

 

 
 

Dotychczasowy przebieg kariery:

– 9. 07.2018 doktor habilitowany w dyscyplinie nauki leśne Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
– 24.06.1999 doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski
– 1996-1997 Uniwersytet Gdański, Studia podyplomowe w zakresie Pomiaru Dydaktycznego i Egzaminowania
– 1996-1997 Politechnika Opolska, Studia podyplomowe w zakresie Informatyki w Procesach Edukacyjnych

Tematyka badawcza:

Moje działania naukowe skupiają się na trzech głównych obszarach badawczych:
1. Strukturze i alokacji biomasy w ekosystemach leśnych
2. Monitoringu ekosystemów leśnych poddanych presji zanieczyszczeń alkalicznych i kwaśnych
3. Wpływ przekształcenia biotopów na populacje zwierząt dziko żyjących

Prowadzone zajęcia:

Moja działalność dydaktyczna skupia się wokół zagadnień związanych z prowadzoną pracą badawczą. Zajęcia dydaktyczne prowadzę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na takich kierunkach jak: Biotechnologia i Gospodarka leśna. Wcześniej także na kierunkach: Biologia, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska, Odnawialne Źródła Energii oraz studiach podyplomowych dla nauczycieli biologii i przyrody. Prowadzę wykłady, laboratoria, konwersatoria i zajęcia terenowe z następujących przedmiotów: Ekologia ogólna, Ekologia stosowana, Fizjologia roślin, Metodologia prac doświadczalnych. Natomiast w ramach kursów stałych prowadzę: Doświadczalnictwo ekologiczne i Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Z kursów ogólnouczelnianych dla studentów kierunków humanistycznych prowadzę kurs – Łowiectwo za i przeciw mający na celu podniesienie świadomości dotyczącej zadań i celów gospodarki łowieckiej realizowanej w Polsce. Zajęcia terenowe realizuję na założonych przez siebie stałych obiektach doświadczalnych w ekosystemach leśnych współpracując z nadleśnictwami: Opole, Tułowice, Olesno, Prószków, Strzelce Opolskie oraz Prudnik. Od 1999 roku organizuję dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych wyjazdy do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, ośrodka hodowli głuszca w Nadleśnictwie Wisła, Karkonoskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór Stołowych.

Zainteresowania:

Projektowanie ogrodów, fotografia przyrodnicza.

Dorobek naukowy:
Wybrane publikacje:

– monografie:

 1. Sporek M. Powierzchnia listowia sosny zwyczajnej jako funkcja struktury populacji. Wydawnictwo PWN. Warszawa. (ISBN 978-83-01-20366-5) s. 208.
 2. Sporek K., Sporek M. Doświadczalnictwo ekologiczne – metody wybrane. Wyd. III uzupełnione. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole. ss 254.
 3. Ebiś M. Struktura biomasy sosny zwyczajnej. PWN. Warszawa –Wrocław. ss. 158.

– rozdziały w monografiach:

 1. Sporek M. Znaczenie stref ekotonowych jako biotopów przejściowych [w:] Sporek M. (red.) Zagrożenia biotopów leśnych. Uniwersytet Opolski. Opole; ss. 37-51.
 2. Sporek M., Sporek K. 2009. Wpływ przekształcania biotopów na populację sarny [w:] Sporek M. (red.) Zagrożenia biotopów leśnych. Uniwersytet Opolski. Opole; ss. 67-83.
 3. Sporek M., Sporek K. 2009. Wpływ spałowania sosny zwyczajnej przez jelenie na selekcję drzew w zabiegach pielęgnacyjnych [w:] Sporek M. (red.) Zagrożenia biotopów leśnych. Uniwersytet Opolski. Opole; ss. 113-122.
 4. Sporek K., Sporek M. Hunting damage caused by deer game [w:] Sporek K. (red.) Biology and ecology of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) and of the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) – Factors affecting biomass structure. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Studia i monografie; ss.63-71.
 5. Sporek M., Sporek K. 2004. Structure of the biomass of the scots pine (Pinus sylvestris) [w:] Sporek K. (red.) Biology and ecology of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) and of the Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) – Factors affecting biomass structure. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Studia i monografie; ss.17-25
 6. Ebiś M. Lasy [w:] Makowiecki J., Koziarski S. (red.) Walory przyrodniczo-krajobrazowe Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole. Studia i monografie; ss. 83-115.
 7. Ebiś M. Lasy [w:] Koziarski S., J. Makowiecki (red.) Walory przyrodniczo-krajobrazowe Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole. Studia i monografie; ss. 69-101.
 8. Ebiś M. Lasy [w:] Koziarski S., J. Makowiecki (red.) Walory przyrodniczo-krajobrazowe Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole. Studia i monografie; ss. 193-207.

– wybrane publikacje opublikowane w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

   

 1. Sporek M. 2018. Effect of the cement and limestone industry on the chemical properties of water beneath tree canopies. ECOL CHEM ENG A. 25(2):207-214. DOI: 10.2428/ecea.2018.25(2)17
 2. Sporek M. Sezonowe zróżnicowanie chemizmu opadów w drzewostanach iglastych. Proceedings of ECOpole. 12(2):571-597. DOI:10.2429/proc.2018.12(2)059.
 3. Sporek M. Monitoring of 24-hours activity in a population of wild boar (Sus scrofa). ECE A.24(2):277–283 DOI: 10.2428/ecea.2017.24(2)20
 4. Sporek M., Wilhelm M. 2017. Monitoring wild boar (Sus scrofa) populations. Proceedings of ECOpole. 11(2): 415–420 DOI: 2429/proc.2017.11(2)043
 5. Sporek M. 2016. The use of bark of Scots Pine in environmental impact assessment of cement and lime dust. Proceedings of ECOpole. 10(2):505-509. DOI:10.2429/proc.2016.10(1)054
 6. Ciesielczuk T., Poluszyńska J., Rosik-Dulewska Cz., Sporek M., Lenkiewicz M. 2016. Uses of weeds as an economical alternative to processed wood biomass and fossil fuels. Ecological Engineering. 95:485-491.
 7. Sporek M. 2016. Volatile oil content of Scots Pine needles (Pinus sylvestris ). Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology. 21(1-2):137-143. DOI:10.1515/edem-2016-0013.
 8. Sporek M., Ciesielczuk T. 2016. Biomass of spring barley (Hordeum vulgare) in relation to fertilising. Ecol Chem Eng A. 23(4):443-452. DOI:10.2428/ecea.2016.23(4)34.
 9. Ciesielczuk T., Karwaczyńska U., Sporek M. 2015. The possibility of disposing of spent coffee ground with energy recycling. Journal of Ecological Engineering. 16(4):133-138. DOI: 10. 12911/22998993/59361.
 10. Sporek M., Jurasz A. and Ciesielczuk T. 2015. Effect of fertilisation on the changes of soil pH and exchangeable aluminium content in soil. Proceedings of ECOpole. 9(2):499-504.
 11. Sporek M. Essential oils in the needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Proceedings of ECOpole. 8(2):437-441.
 12. Sporek M. Szkody łowieckie w uprawach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 2(32):181-188.
 13. Sporek K., Sporek M. Zagrożenia biotopów w agroekosystemach, J. Agribus. Rural Dev. 2(32):171-179.
 14. Sporek M. The body mass of the roe deer (Capreolus capreolus L.) in the foothills of the East Sudety Mountains. Annales UMCS, Sectio EE. Vol. XXX(4):96-105. DOI: 10.2478/v10083-012-0036-7.
 15. Sporek K., Sporek M. Przyczyny regresu liczebności zwierzyny drobnej. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Anim. Sci. 50:67-72.
 16. Sporek, Sporek M. 2010. Life of game animals in transformed biotopes. Polish Journal of Agronomy. Nr 3:28-33.
 17. Sporek M., Sporek K. 2009. Introdukcja kukułki szerokolistnej Dactylorhiza majalis () P.F.Hunt & Summerh. w Parku Krajobrazowym Góry Opawskie. Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej. Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia. R.14;Nr 1-2:65-68.
 18. Sporek K., Sporek M. Zróżnicowanie koncentracji pierwiastków chemicznych w jednorocznych pędach głównych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) Proc. XVII Central European Conference ECOpole’08 (23-25.10.2008, Piechowice). Opole. Vol.2(2):485-488.
 19. Sporek M., Sporek K. 2008. Monitoring odczynu śniegu w aglomeracji miejskiej Opola. Proc. XVII Central European Conference ECOpole’08 (23-25.10.2008, Piechowice). Opole. 2(2):489-492.
 20. Sporek K., Sporek M. Bioakumulacja siarki i wapnia w korze sosny zwyczajnej. Proc. XVI Central European Conference ECOpole’07 (18-20.10.2007, Jamrozowa Polana). Opole 1(1/2):245-248.
 21. Sporek M., Sporek K. 2007 Zmienność odczynu pH gleb, Proc. XVI Central European Conference ECOpole’07 (18-20.10.2007, Jamrozowa Polana). Opole. 1(1/2):249-252.
 22. Sporek M. Monitoring of precipitation water from under canopies of the scotch pine (Pinus sylvestris L.). Ekol. Chem. Eng. 14(2):171-179.
 23. Sporek M. Cechy biometryczne sosny czarnej (Pinus nigra) a struktura biomasy. Ekol. Chem. Eng. 13(S4):613-618.
 24. Sporek M. 2006. Wpływ spałowania jeleniowatych na pierśnicę sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris). Ekol. Chem. Eng. 13(S4):619-624.
 25. Sporek M., Rombel – Bryzek A. 2005. Wetland restoration enhances the development of protected species (Iris sibirica) – a case study. Pol. J. Ecol. No.4:591-595.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close