Dane teleadresowe
ul. Oleska 22, pokój 3a
Tel. (+48) 77 401 60 05
izabela.kusza@uni.opole.pl

 
Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

wtorek 11:00 – 12:30 (ul. Oleska 22, pokój 3a)

 
 
 
Tematyka badawcza:
– fauna denna różnych ekosystemów wodnych
– biologiczna ocena jakości wód płynących
– ekotoksykologia wód i osadów dennych

Dydaktyka:
– hydrobiologia
– ekologia wód
– biocenozy wodne

Na kierunkach Ochrona Środowiska, Biologia

Wybrany dorobek naukowy:

Publikacje indeksowane w bazie Web of Science:

 1. Czerniawska-Kusza I., Ebiś M. 2000. Toxicity of waste dump leachates and sugar factory effluents and their impact on groundwater and surface water quality in Opole Province in Poland, (In) New Microbiotest for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring (Ed. G. Persoone & C. Janssen) Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 377-381
 2. Czerniawska-Kusza I., Dużyński M., Kusza G. 2004. Effect of Deicing Salts on Urban Soils and Health Status of Roadside Trees in the Opole Region, Environmental Toxicology, 19, 296-304
 3. Czerniawska-Kusza I. 2004. Use of artificial substrates for sampling benthic macroinvertebrates in the assessment of water quality of large lowland rivers, Polish Journal of Environmental Studies, 13(5), 579-584 full text
 4. Czerniawska-Kusza I. 2005. Comparing modified Biological Monitoring Working Party score system and several biological indices based on macroivertebrates for water-quality assessment, Limnologica 35, 169-176 full text
 5. Czerniawska-Kusza I., Ciesielczuk T., Kusza G., Cichoń A. 2006. Comparison of the Phytotoxkit microbiotest and chemical variables for toxicity evaluation of sediments, Environmental Toxicology, 21(4), 367-372 full text
 6. Nowak A., Nowak S., Czerniawska-Kusza I. 2007. Rare and threatened pondweed communities in anthropogenic water bodies of Opole Silesia (SW Poland), Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 76(2), 151-163
 7. Wiatkowski M., Czerniawska-Kusza I. 2009. Use of the preliminary Jedlice Reservoir for water protection in the Turawa Reservoir on the Mała Panew River, Ocean. Hydrob. Studies, 38(1), 83-91 full text
 8. Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusza I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A, Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R. 2010. Revision of Nymphaea candida range – new data on the distribution and habitat preferences of the species in south Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 79(4), 333-350
 9. Czerniawska-Kusza I., Kusza G. 2011. The potential of the Phytotoxkit microbiotest for hazard evaluation of sediments in eutrophic freshwater ecosystems, Environmental Monitoring and Assessment, 179, 113–121
 10. Lewin I., Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K., Ławniczak A., Jusik S. 2013. Biological indices applied to benthic macroinvertebrates at reference conditions of mountain streams in two ecoregions (Poland, the Slovak Republic), Hydrobiologia 709(1), 183-200
 11. Lewin I., Jusik S., Szoszkiewicz K, Czerniawska-Kusza I., Ławniczak A.E. 2014. Application of the new multimetric MMI_PL index for biological water quality assessment in reference and human-impacted streams (Poland, the Slovak Republic), Limnologica 49, 42-51
 12. Szoszkiewicz K., Jusik S., Lewin I., Czerniawska-Kusza I., Kupiec J.M., Szostak M. 2018. Macrophyte and macroinvertebrate patterns in unipacted mountains rivers of two European ecoregions. Hydrobiologia, 808, 327–342. DOI 10.1007/s10750-017-3435-5

Monografie:

 1. Czerniawska-Kusza I., Szoszkiewicz K. 2007. Biologiczna i hydromorfologiczna ocena ekosystemów wodnych na przykładzie rzeki Mała Panew, Wyd. Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi UO, Opole, ss. 67
 2. Czerniawska-Kusza I. 2011. Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód, Wyd. Uniwersytet Opolski, Opole, ss. 147
 3. Ławniczak A., Czerniawska-Kusza I., Golski J., Kokociński M., Kuczyńska-Kippen N., Pełechata A. 2016. Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Tom 1- Jeziora”Wyd. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań ss.404

Redakcja monografii:

Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Yazykowa Y. (red.) 2009. Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations, OPTN, Opole, ss. 122

Projekty badawcze międzynarodowe:

 1. 1997-1999. International Research Project FITA „Transfer of technology developed in Flanders, to countries in Central and Eastern Europe”, koordynator prof. dr Guido Persoone (Laboratory for Biological Research in Aquatic Pollution, University of Ghent, Belgia).
 2. 2010. Międzynarodowy program interkalibracyjny “International Interlaboratory Comparison on the subchronic toxicity test with the freshwater ostracod crustacean Heterocypris incongruens“, koordynatorzy prof. em. Guido Persoone i prof. Collin Jenssen (Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, University of Ghent, Belgia).
 3. 2011. Międzynarodowy program interkalibracyjny “International Interlaboratory Comparison on the Phytotoxkit Microbiotest”, koordynator dr Renato Baudo (CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi giĂ CNR Istituto Italiano di Idrobiologia, Italy)
 4. 2011-2013. EU-TEMPUS project “Development of a Modern Higher Education System for Water Engineering in Syria (EDUWAT)”, koordynator prof. dr Peter – Wolfgang Graeber (Institute of Waste Management and Contaminated Site Treatment, Technical University of Dresden, Germany) (no. 511251-TEMPUS-1-2010-1DE-TEMPUS-SMHES)
 5. 2014. Międzynarodowy program interkalibracyjny “International Interlaboratory Comparison of the Spirodela Duckweed Microbiotest”, koordynator dr Renato Baudo (CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi giĂ CNR Istituto Italiano di Idrobiologia, Italy)

Projekty naukowe krajowe:

 1. 1999-2001 projekt na zlecenie Ministerstwa Środowiska i sfinansowany przez NFOŚiGW Numer: 493/98/W50/NE-OW-TX/D „Adaptacja do warunków polskich biologicznej metody oceny rzek zharmonizowanej z praktyką państw Unii Europejskiej”, koordynatorzy dr Danuta Kudelska i dr Hanna Soszka (Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa).
 2. 2008-2010 projekt MNiSW Numer: N/305/2260/33 “Charakterystyka roślinności wodnej w warunkach referencyjnych wyżynnych i górskich typów rzek w Polsce”, kierownik dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz prof. UP (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).
 3. 2010-2013 projekt MNiSW Numer: N/304/377/838/2010 “Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i szuwarowych na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan)“, kierownik dr Arkadiusz Nowak (Katedra Biosystematyki Uniwersytet Opolski).
 4. 2011-2014 NCN projekt “Ocena stanu ekologicznego cieków w oparciu o przyżyciowe badania składu fauny bentosowej: opracowanie i testowanie nowej metody”, kierownik dr hab. Paweł Koperski (Katedra Hydrobiologii, Uniwersytet Warszawski).

Staże naukowe:

01.04. – 30.06. 1997 Laboratory for Biological Research in Aquatic Pollution, University of Ghent (Belgia)

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close