W dniu 12 marca 2020 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Spółdzielnią Pracy Surowców Mineralnych. Podpisane porozumienie dotyczy nawiązania ścisłej współpracy w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności, w szczególności w odniesieniu do rekultywacji ekologicznej, wspomaganej sukcesji naturalnej oraz ochrony siedlisk przyrodniczych na terenach górniczych. Na spotkaniu w rektoracie Instytut Biologii reprezentowany był przez dr. Miłosza Mazura, dyrektora Instytutu Biologii UO oraz prof. Arkadiusza Nowaka.

Więcej informacji na temat podpisanego porozumienia >>

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close