STRUKTURA SAMODZIELNEJ KATEDRY BIOSYSTEMATYKI

Kierownik Katedry – prof. dr hab. Jerzy Lis

ZAKŁAD BIOLOGII ROŚLIN
Kierownik Zakładu – dr hab. Sławomir Sokół, prof. UO

Pracownia mikologii stosowanej i systematyki roślin
dr hab. Sławomir Sokół, prof. UO
Pracownia geobotaniki i ochrony szaty roślinnej
dr hab. Sylwia Nowak, prof. UO
dr Krzysztof Spałek
dr Sylwia Wierzcholska

ZAKŁAD ZOOLOGII
Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jerzy Lis

Pracownia zoologii bezkręgowców
dr Anna Kocorek
dr Joanna Czaja
dr Andrzej Wolski
Pracownia zoologii kręgowców
dr Grzegorz Kłys
Laboratorium technik molekularnych w biosystematyce
prof. dr hab. Jerzy Lis
dr Dariusz J. Ziaja
mgr Paweł Domagała – 1/2 etatu

ZAKŁAD PALEOBIOLOGII I EWOLUCJI
Kierownik Zakładu – dr hab. Adam Bodzioch, prof UO

Pracownia paleobiologii
dr hab. Adam Bodzioch, prof UO
dr hab. Elena Jagt-Yazykova, prof UO
dr Dorota Konietzko-Meier
Pracownia taksonomii ewolucyjnej
prof. dr hab. Barbara Lis

CENTRUM STUDIÓW NAD BIORÓŻNORODNOŚCIĄ (na prawach Zakładu)
Kierownik Zakładu – dr hab. Arkadiusz Nowak, prof. UO

prof. dr hab. Tadeusz Zatwarnicki

dr hab. Sławomir Mitrus
dr Grzegorz Hebda
dr Miłosz Mazur

SEKRETARIAT KATEDRY
mgr Magdalena Kościuk
mgr Katarzyna Piskorska-Malarska

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close