jalDane teleadresowe
ul. Oleska 22, pokój 102
Tel. (+48) 77 401 60 12
cydnus[at]uni.opole.pl
 
Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

czwartek (do 28 kwietnia) 11:00 – 11:45 (ul. Oleska 22, pokój 102)
wtorek (po 28 kwietnia) 10:45 – 11:30 (ul. Oleska 22, pokój 102)
środa 12:30 – 13:15 (ul. Oleska 22, pokój 102)

 
researchgate  gscholar  

 

Prof. dr hab. Jerzy Lis: ur. 8 kwiecień 1960, Katowice.

Magisterium: 1984 (Uniwersytet Śląski); doktorat 1990 (Uniwersytet Śląski); habilitacja: 1995 (Uniwersytet Wrocławski); Profesura 2000 (Instytut Zoologii PAN, Warszawa).

W okresie od 1992 roku do 1996 roku był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta (Bonn, Niemcy). W czasie tego stypendium, przyznawanego w drodze konkursu, prowadził badania naukowe w Niemczech (Instytut Zoologiczny Uniwersytetu w Hamburgu), Holandii (Instytut Systematyki i Biologii Populacyjnej Uniwersytetu w Amsterdamie), Francji (Laboratorium Entomologii, Narodowe Muzeum Przyrodnicze, Paryż), Wielkiej Brytanii (Brytyjskie Muzeum Przyrodnicze, Dział Entomologii, Londyn).

Był również stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej Francji (1996 r.) oraz kierownikiem trzech grantów Ministerialnych.

Prof. Jerzy Lis był zarówno twórcą Katedry Biosystematyki, jak i jej wieloletnim (2000-2012, 2016-2018) kierownikiem. Obecny skład osobowy Katedry to wynik wieloletniej działalności prof. J. Lisa w zakresie pozyskiwania etatów i zatrudniania osób o różnych specjalnościach (poczynając od zoologii i fizjologii zwierząt, poprzez botanikę, biologię komórki i ekologię, a kończąc na paleobiologii).

Prof. J. Lis wypromował kilkudziesięciu licencjatów, magistrantów i doktorantów, z których część pracuje obecnie w Katedrze Biosystematyki, między innymi: dr Joanna Czaja (magistrantka i doktorantka), dr Anna Kocorek (doktorantka), dr Grzegorz Hebda (magistrant i doktorant), dr Miłosz Mazur (magistrant), dr Andrzej Wolski (magistrant), mgr Paweł Domagała (magistrant, obecnie doktorant).

Wspólnie z prof. Barbarą Lis założył Koło Naukowe Biologów oraz organizował pierwsze letnie obozy entomologiczne.

Prof. Jerzy Lis jest twórcą szkoły heteropterologicznej na Uniwersytecie Opolskim; zespół który stworzył jest od wielu lat najliczniejszym w Polsce zespołem (dwóch profesorów, pięciu doktorów, trzech doktorantów) zajmującym się badaniami nad owadami z podrzędu Heteroptera. Obecnie osoby te pracują w trzech różnych zakładach Katedry Biosystematyki, ale nadal zajmują się badaniami nad Heteroptera.

Jest autorem ponad 220 publikacji naukowych, w tym ponad 40 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej; jest również współautorem nowoczesnego podręcznika do Zoologii wydanego przez wydawnictwo PWN, z którego korzystają obecnie wszyscy studenci kierunków biologicznych w Polsce.

Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica”.

Tematyka badawcza:
(1)   Morfologia, taksonomia, klasyfikacja i filogeneza ziemikowatych (Cydnidae) i rodzin pokrewnych tworzących tzw. „kompleks cydnoidalny”;
(2)   Taksonomia i morfologia przedstawicieli rodziny Dinidoridae;
(3)   Heteroptera Polski;
(4)   Taksonomia molekularna nadrodziny Pentatomoidea;
(5)  Struktury drugorzędowe podjednostek rybosomalnego DNA oraz ich znaczenie dla badań pokrewieństwa w obrębie Hemiptera;
(6)   Polimorfizm DNA u różnych gatunków Heteroptera;
(7)   Badania molekularne nad szkodnikami owadzimi oraz gatunkami inwazyjnymi w Polsce i Europie;
(8)   Wykorzystanie metod bioinformatycznych w badaniach entomologicznych różnego typu.

 
Projekty:


Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close