Dane teleadresowe
ul. Oleska 22, pokój 104
Tel. (+48) 77 401 60 14
canta[at]uni.opole.pl
 
Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

wtorek 10:45 – 11:30 (ul. Oleska 22, pokój 104)
środa 12:30 – 13:15 (ul. Oleska 22, pokój 104)

 
researchgate  gscholar  
 
 

Wykształcenie
1992 – Stopień magistra biologii uzyskany na Wydziale Geograficzno-Biologicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie.
Temat pracy magisterskiej: Skład naturalnego pokarmu wybranych gatunków płazów bezogonowych (Anura), promotor: prof. dr hab. W. Zamachowski.

1999 – Stopień doktora nauk biologicznych nadany przez Radę Naukową Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Temat rozprawy doktorskiej: Analiza morfologiczna i filogenetyczna plemienia Cantacaderini (Heteroptera: Tingidae: Cantacaderinae), promotor: prof. dr hab. S. Adam Ślipiński.

2004 – Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii-zoologii uzyskany na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Temat rozprawy habilitacyjnej: Lis B., 2003. Revision of the genus Cantacader Amyot et Serville, 1843 (Hemiptera: Heteroptera: Cantacaderidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 72 (Suplement): 222 pp.

2013 – Uzyskanie tytułu profesora.

Wiodącym nurtem zainteresowań badawczych są badania taksonomiczne nad przedstawicielami nadrodziny Tingoidea (Hemiptera: Heteroptera), zaś znajomość grupy na poziomie światowym pozwala na prowadzenie badań we wszystkich regionach zoogeograficznych świata. Oprócz szeroko zakrojonych problemów badawczych, obejmujących w zasadzie całą kulę ziemską, prowadzone są również badania na terenie Polski, czego wynikiem są liczne publikacje faunistyczne. W dorobku znajdują się m.in. “Klucze do oznaczania owadów Polski” oraz dwie monografie z cyklu „Heteroptera Poloniae”, które stanowią bardzo ważne opracowania, szczególnie dla edukacji młodych badaczy.
Prof. dr hab. Barbara Lis jest autorką (lub współautorką) ponad 100 oryginalnych prac naukowych, w tym 11 monografii i prawie 30 publikacji w czasopismach z tzw. „Listy filadelfijskiej”, a za pracę habilitacyjną pt. „Revision of the genus Cantacader Amyot et Serville, 1843 (Hemiptera: Heteroptera: Cantacaderidae” (2005) została uhonorowana indywidualną nagrodą Ministra Oświaty i Sportu.
Jest również współautorką nowoczesnego podręcznika do Zoologii wydanego przez wydawnictwo PWN, z którego korzystają obecnie wszyscy studenci kierunków biologicznych w Polsce.

Oprócz tego, po ukończeniu kursów (Technika PCR, Genotypowanie, Genomika i Bioinformatyka), prof. dr hab. Barbara Lis współorganizowała pracownię, w której prowadzone są obecnie badania taksonomiczne i filogenetyczne nad wybranymi grupami owadów w oparciu o metody molekularne.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close