Dane teleadresowe
ul. Oleska 48, pokój 11
Tel. (+48) 77 452 73 26
eteschner[at]uni.opole.pl

 
Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

poniedziałek 13:00 – 13:45 (Ms Teams)
wtorek 13:45 – 14:30 (ul. Oleska 48, pokój 15)

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu dopisania do grupy na Ms Teams.
 


 
 
 
Wykształcenie

10.2015 – obecnie – Studia doktoranckie, III stopnia na Uniwersytecie Opolskim w Opolu Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Biosystematyki. Kierunek: Biologia, Specjalność: Paleobiologia.

10.2013 – 09. 2015 – Studia magisterskie, II stopnia na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn w Bonn, Niemcy Wydział Geologii, Steinamann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie.
Kierunek: Nauki o ziemi, Specjalność: Paleontologia.
Praca magisterska: Morphological, ontogenetic and histological studies based on Metoposaurus krasiejowensis humeri from the Triassic beds in Krasiejów, southwestern Poland.

10.2010 – 09.2013 – Studia licencjackie, I stopnia na Georg-August-Universität w Göttingen, Niemcy, Wydział Geologii i Geografii, Geowissenschaftliches Zentrum Göttingen (GZG).
Kierunek: Nauki o ziemi, Specjalność: Geochemia i Mineralogii.
Praca licencjacka: Geochemische und Sr –Isotopenuntersuchungen an Mineralen des Brocken-Granits.

Zainteresowania naukowe
Badania nad późnotriasową fauną z Krasiejowa;
Morfologia i histologia kopalnych płazów z rzędu Temnospondyli;
Zmienność wewnątrz gatunkowa Metoposaurus krasiejowensis

Udział w granatch badawczych:

Grant NCN Preludium – kierownik projektu –  numer projektu badawczego UMO-2016/23/N/ST10/02179 pt. „Zróżnicowanie populacyjne triasowych płazów z Krasiejowa – paleohistologia i geochemia narzędziem w badaniach paleoekologicznych” od 17.07.2017-16.10.2020.

Grant NCBiR – wykonawca w projekcie (wykładowca) – Projekt pt. „Paleobiologia. Umiędzynarodowienie specjalności magisterskiej na kierunku studiów Biologia w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo – Technicznego Uniwersytetu Opolskiego” współfinansowany ze środków Uni Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.03-00-00-M108/16 – okres realizacji od 01.05.2017 r. do 30.09.2019.”

Grant NCN Maestro – wykonawca projektu – kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Racki, Uniwersytet Śląski. Tytuł projektu badawczego realizowanego na Uniwersytecie Śląskim, MAESTRO Nr UMO-2013/08/A/ST10/00717 pt. „Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych”.

Grant Naukowy Prezydenta Miasta Opola – wykonawca projektu – realizacja projektu badawczo-rozwojowego w formie książki popularno-naukowej pt. „Kiedy miasto było morzem. Historia geologiczna Opola”, pod kierownictwem dr hab. Eleny Yazykovej, prof. UO.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:
Paläontologische Gesellschaft (od 2013), European Association of Vertebrate Palaeontologists (od 2015; od 2018 revisor), Europejskie Centrum Paleontologii (od 2017), Sociedade de Historia Natural (od 2017).

Działalność dydaktyczna:
Specialization laboratory
Podstawy Paleontologii
Paleontology of  selected vertebrate groups
Metody badań skamieniałości
Comparative anatomy

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close