mitrusDane teleadresowe
smitrus[at]uni.opole.pl
Tel. (+48) 077 – 401 60 69
Kominka 6, pokój 211

Konsultacje
poniedziałek 9.15 – 10.00
czwartek 12.00 – 12.45

researchgate  gscholar  Autorska strona WWW

Życiorys naukowy
dr Sławomir Mitrus, ur. 1974 r., adiunkt w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego.

Stopień magistra uzyskał na podstawie rozprawy dotyczącej biologii rozrodu żółwia błotnego przygotowanej w Instytucie Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat dotyczący historii życiowej i czynnej ochrony żółwia błotnego obronił w 2003 roku w Instytucie Nauk o Środowisku UJ. W międzyczasie odbył w Niemczech trzy krótkie staże naukowe (w Staatliches Museum für Tierkunde w Dreźnie, Naturschutzstation Niederbarnium oraz w Instytucie Zoologii Uniwersytetu w Hamburgu).
Opublikował kilkanaście artykułów dotyczących m.in. różnych aspektów ochrony oraz ekologii i morfologii żółwia błotnego w języku polskim i angielskim, m.in. w Amphibia-Reptilia, Belgian Journal of Zoology, Herpetological Journal i Italian Journal of Zoology.
Jest autorem i współautorem dwóch rozdziałów książki poświęconej żółwiowi błotnemu „Die Europäische Sumpfschildkröte” wydanej w Austrii w 2000 r. oraz autorem książki „Metody badań i ochrony żółwia błotnego. Podręcznik metodyczny” (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007).
Przetłumaczył z języka angielskiego dwa rozdziały książki A. S. Pullina „Conservation Biology” (2002, Cambridge University Press). Przekład książki ukazał się w 2004 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN.

Obecnie prowadzi badania ekologii mrówek, głównie z gatunku Temnothorax crassispinus.
W celu poznania metod badań mrówek w terenie oraz prowadzenia hodowli laboratoryjnych przebywał na stażu naukowym na Uniwersytecie w Ratyzbonie (lipiec, wrzesień–październik 2009 r. w ramach stypendium DAAD – Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej/Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.).
Jego badania – eksperymenty terenowe oraz laboratoryjne – dotyczą m.in. wpływu jakości miejsca gniazdowego na parametry historii życiowej oraz wpływu zmian klimatu na przeżywalność mrówek.

Główne zainteresowania badawcze:
– ekologia mrówek z rodzajów Temnothorax i Leptothorax, historie życiowe zwierząt, ekologia ewolucyjna, conservation biology (naukowe podstawy ochrony przyrody), ekologia i ochrona żółwia błotnego (Emys orbicularis), fizjologia ekologiczna zwierząt

Prowadzone zajęcia dla studentów:
– Fizjologia zwierząt
– Podstawy statystyki
– Metody statystyczne w biologii
– Metody czynnej ochrony zwierząt
– Ekologia populacji
– Techniki prezentacji danych biologicznych
– Dlaczego oczy kota świecą w ciemności? – fizjologia dla „niebiologów” [kurs ogólnouczelniany]

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close