miloszDane teleadresowe
milosz[at]uni.opole.pl
Tel. (+48) 077 – 401 67 03
Dmowskiego 7-9 (budynek KIP), pokój 305

Konsultacje
po wcześniejszym kontakcie via e-mail

researchgate  gscholar

 

Życiorys naukowy
Z wykształcenia leśnik, ukończył Technikum Leśne w Brynku w roku 2001.
Absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Opolskim. Tytuł magistra uzyskał w 2006 roku na podstawie pracy: „Skład fauny chrząszczy ryjkowcowatych (Coleoptera: Curculionoidea) w siedliskach kserotermicznych Śląska Opolskiego”.
Tytuł doktora nauk biologicznych uzyskał w 2009 roku na Uniwersytecie Opolskim na podstawie pracy: „Fauna ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) wybranych zbiorowisk roślinnych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego – studium faunistyczno-zoogeograficzne”

Stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej w latach 2005/2006.

Współautor projektu powołania na UO „Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością” (CeStuBio), obecnie jego pracownik.

Członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Śląskiego Towarzystwa Entomologicznego.
Członek Curculio Institute.
Członek Rady Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności.

Zainteresowania naukowe
Faunistyka chrząszczy ze szczególnym uwzględnieniem Curculionoidea, taksonomia, systematyka i filogeneza ryjkowców, ekologia, ochrona przyrody.

Aktualne prowadzone badania
Studia nad morfologią i filogenezą plemienia Eugnomini (Coleoptera: Curculionidae)

Udział w grantach i projektach badawczych
Struktura genetyczna środkowoeuropejskich populacji kserotermicznych chrząszczy (Coleoptera: Buprestidae, Chrysomelidae): historia kolonizacji, stopień izolacji i status taksonomiczny – jako wykonawca; wspólnie z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Wpływ izolacji muraw kserotermicznych na izolację i strukturę genetyczną populacji Centricnemus leucogrammusjako wykonawca; wspólnie z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Chrząszcze (Curculionoidea, Chrysomeloidea) i ich rośliny żywicielskie zagrożonych siedlisk kserotermicznych: wnioskowanie o interakcjach ewolucyjnych i ekologicznych na podstawie analizy barkodów DNA – jako wykonawca; wspólnie z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Interakcje pomiędzy chrząszczami (Coleoptera), a endosymbiotyczną bakterią Wolbachia: rola niszy ekologicznej – jako wykonawca; wspólnie z Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN

Dydaktyka
Ochrona środowiska, Socjobiologia, Podstawy Biologii, Świat na krawędzi, Zoologia, Gospodarka Leśna, Zoologia..wiele innych…

Zainteresowania pozanaukowe
Metal progresywny, heavy metal i podobne. Film, fantastyka we wszelkich odsłonach, historia, MMO, gry planszowe, kolekcjonowanie chrząszczy 😉

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close