sylwia1Dane teleadresowe
ul. Kominka 6, pokój 2.7
Tel. (+48) 77 401 60 44
snowak[at]uni.opole.pl

 
Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

piątek 14:45 – 16:15 (ul. Kominka 6, pokój 2.7)

 
 
researchgate
 
 
 
Wykształcenie
Tytuły i stopnie naukowe

2014 r. doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia; Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski.

2005 r. doktor nauk biologicznych w zakresie biologii; Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski.

1995 r. magister ochrony środowiska; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski.

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Zainteresowania badawcze:
Profil działalności naukowo-badawczej oraz publikacyjnej związany jest z fitosocjologią, florystyką i ochroną przyrody.
Głównym nurtem działalności jest systematyka zbiorowisk roślinnych Azji. Inne obszary zainteresowań dotyczą flory i roślinności Śląska Opolskiego, synantropizacji szaty roślinnej, ekologii chwastów segetalnych, ochrony przyrody oraz bioróżnorodności.

Miejsca prowadzonych badań:
Polska, Tadżykistan, Kirgistan, Gruzja, Nepal, Tajlandia, Sri Lanka.

Osiągnięcia naukowe
• prace opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (40)
• pozostałe artykuły recenzowane (64)
• monografie (13)
• rozdziały w monografiach (54)
• publikacje popularno-naukowe (20)

Działalność dydaktyczna
Zajęcia dydaktyczne: Botanika ogólna, Botanika systematyczna, Ochrona przyrody, Ekologia roślin, Ekologia populacji, Biologia i ekologia chwastów.

Obsługiwane kierunki studiów: Biologia, Architektura krajobrazu, Rolnictwo.

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:
• Sekretarz Zespołu ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku Biologia dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2004),
• Sekretarz w Radzie Programowej dla kierunku Biologia (2004-2006).
• Koordynator kierunkowy w Radzie Programowej dla kierunku Biologia (2006-2008).
• Członek w Radzie Programowej dla kierunku Biologia (2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014).
• Członek Wydziałowego Zespołu Wdrożeniowego ds. USOS dla kierunku Biologia (2006-2010).
• Członek Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia (2012/2013)
• Członek Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego (od 2014)
• Sekretarz Wydziałowej Komisji Doktorskiej (od 2015)
• Członek Stypendialnej Komisji Doktoranckiej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym (od 2015)
• Egzaminator Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej na studia III stopnia w zakresie biologii (od 2016)
• Członek Rady Programowej dla kierunku Gospodarka leśna (od 2016)

Inne funkcje w środowisku:
• Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (2013-2016)
• Członek Redakcji czasopisma Wiadomości Botaniczne na kadencję 2017-2019.

Członkostwo w organizacjach:
• Polskie Towarzystwo Botaniczne
• Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział III Nauk Przyrodniczych

Nagrody i wyróżnienia:
2017 r. Zespołowa naukowa Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za profesjonalizm i wzorową pracę w roku akademickim 2016/2017.
2016 r. Medal im. Władysława Szafera przyznany przez Polskie Towarzystwo Botaniczne w uznaniu całokształtu dorobku naukowego, w szczególności za wkład w rozwój badań geobotanicznych w Tadżykistanie.
2015 r. Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukową w roku akademickim 2014/2015.
2009 r. Nagroda Quality przyznana przez JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, dostosowania modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2007/2008.
2007 r. Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2005/2006.
2001 r. Wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie na najlepszy produkt regionalny dla prezentacji multimedialnej „Przyroda Opolszczyzny”.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close