sylwia1Dane teleadresowe
snowak[at]uni.opole.pl
Tel. (+48) 077 – 452 73 25
Oleska 22, pokój 123

Konsultacje
poniedziałek 13.00 – 14.30

researchgate  Lista publikacji

 

Życiorys naukowy

Tytuły i stopnie naukowe
2014 r. doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biologia
Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski

2005 r. doktor nauk biologicznych w zakresie biologii
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Wrocławski

1995 r. magister ochrony środowiska
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski

Stanowisko na uczelni: adiunkt z habilitacją

Zainteresowania badawcze:

Profil działalności naukowo-badawczej oraz publikacyjnej związany jest z fitosocjologią, florystyką i ochroną przyrody.
Głównym nurtem działalności jest syntaksonomia zbiorowisk roślinnych, w szczególności segetalnych Azji Środkowej (Tadżykistan i Kirgistan), Azji Południowej (Nepal) oraz południowo-wschodniej (Tajlandia). Inne obszary zainteresowań dotyczą flory i roślinności Śląska Opolskiego, synantropizacji szaty roślinnej i neofityzacji flory oraz ochrony przyrody.

Osiągnięcia naukowe
• prace opublikowane w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (36)
• pozostałe artykuły recenzowane (63)
• monografie (13)
• rozdziały w monografiach (54)
• publikacje popularno-naukowe (20)

Działalność dydaktyczna
Zajęcia dydaktyczne: Botanika ogólna, Botanika systematyczna, Ochrona przyrody, Ekologia roślin, Ekologia populacji, Biologia i ekologia chwastów.

Funkcje pełnione na uczelni:
• Sekretarz Zespołu ds. przygotowania raportu samooceny na kierunku Biologia dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2004),
• Sekretarz w Radzie Programowej dla kierunku Biologia (2004-2006).
• Koordynator kierunkowy w Radzie Programowej dla kierunku Biologia (2006-2008).
• Członek w Radzie Programowej dla kierunku Biologia (2003/2004, 2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2013-2014).
• Członek Wydziałowego Zespołu Wdrożeniowego ds. USOS dla kierunku Biologia (2006-2010).
• Członek Wydziałowej Komisji Oceny Jakości Kształcenia (2012/2013)
• Sekretarz Wydziałowej Komisji Doktorskiej (od 2015)
• Członek Stypendialnej Komisji Doktoranckiej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym (od 2015)
• Egzaminator Kierunkowej Komisji Rekrutacyjnej na studia III stopnia w zakresie biologii (od 2016)

Inne funkcje:
• Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej (2013-2016)

Członkostwo w organizacjach:
• Polskie Towarzystwo Botaniczne
• Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział III Nauk Przyrodniczych
• Stowarzyszenie Opolski Ogród Botaniczny

Nagrody i wyróżnienia:

2016 r. Medal im. Władysława Szafera przyznany przez Polskie Towarzystwo Botaniczne w uznaniu całokształtu dorobku naukowego, w szczególności za wkład w rozwój badań geobotanicznych w Tadżykistanie.
2015 r. Nagroda JM Rektora UO za działalność naukową w roku akademickim 2014/2015
2009 r. Nagroda Quality przyznana przez JM Rektora UO za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, dostosowania modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2007/2008
2007 r. Nagroda JM Rektora UO za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2005/2006
2001 r. Wyróżnienie Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie na najlepszy produkt regionalny dla prezentacji multimedialnej „Przyroda Opolszczyzny”.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close