Dane teleadresowe
ul. Kominka 6, pokój 1.25
sokol[at]uni.opole.pl

 
Konsultacje (semestr letni 2020/2021)

środa 8:30 – 9:15 (Ms Teams)
środa 9:30 – 10:15 (Ms Teams)

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy w celu dopisania do grupy na Ms Teams.
 

researchgate  gscholar    Lista publikacji

 

 

Charakterystyka prowadzonych badań

Wczesne prace (z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.) poświęcono lichenologii, biomonitoringowi i systematyce roślin naczyniowych. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. zasadniczy nurt aktywności stanowi mikologia macromycetes – systematyka i ekologia grzybów kapeluszowych oraz monografie gospodarczo ważnych taksonów grzybów. Szczególnie cenne okazały się wyniki badań poświęcone następującym taksonom macromycetes: Ganoderma – lakownica, Agaricus – pieczarka, Pleurotus – boczniak, Hericium – soplówka, Phellinus – czyreń, Armillaria – opieńka, Grifola frondosa (żagwica listkowata) i Agrocybe cylindracea (polówka południowa). Wszystkie z wymienionych organizmów zawierają substancje bioaktywne – lecznicze. Ganoderma lucidum – lakownica lśniąca nie bez słuszności uważana jest nawet za panaceum. Badania te oparte są na klasycznych metodach taksonomicznych i ekologicznych i wzbogacone są analizą kultur in vitro, cech molekularnych (DNA/RNA) i analizami substancji bioaktywnych.

Praca habilitacyjna poświęcona stadium ciekawej i ważnej z punktu widzenia gospodarczego (występowanie substancji bioaktywnych) rodziny grzybów kapeluszowych lakownicowatych – Ganodermataceae – opracowanie powstałe w konwencji serii Flora Polska. Była pierwszym krajowym opracowaniem monograficznym systematyki i ekologii grzybów kapeluszowych, w której uwzględniono oryginalne dane dotyczące sekwenconowania DNA/RNA.

Zainteresowania  i zakres publikacji:
Taksonomia klasyczna
Ekologia roślin i grzybów
Bioindykacja
Mykologia stosowana
Mikrobiologia środowiskowa
Kultury in vitro
Biodeterioracja
Bioaktywne metabolity wtórne
Mikoryzy

Nagrody
Czterokrotnie otrzymał nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-dydaktyczną oraz dwukrotnie nagrodę JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukowo-badawczą i nagrodę „Quality”. Monografia pt. „Lakownica lśniąca Ganoderma lucidum – biologia, uprawa i właściwości lecznicze” uzyskała wyróżnienie za najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej” – XIX Wrocławskie Targi Książki Naukowej (20-22 marca 2013 r).

Krótka charakterystyka działalności dydaktycznej
● Promotorstwo 50 prac magisterskich.
● Promotorstwo 18 prac licencjackich.
● Opracowanie materiałów dydaktycznych do przedmiotów i prowadzenie zajęć:
1. Biologia – wykład i laboratorium;
2. Biologia ogólna i systematyczna – wykład i laboratorium;
3. Botanika systematyczna – wykład i laboratorium (kierunek: biologia);
4. Botanika ogólna – wykład i laboratorium – do 2005 r.;
5. Dzieje botaniki – wykład;
6. Kuchenne ewolucje – wykład;
7. Trucizny roślinne i grzybowe – wykład;
8. Wybrane zagadnienia z mikologii [Macromycetes] – wykład i laboratorium.

● Przewodniczący Rady Programowej na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym dla kierunku biologia (od roku akademickiego 2002/2003 do roku akademickiego 2004/2005). Nadzór i uczestnictwo w redakcji kierunkowych informatorów, dobieranie planów i programów studiów.

● Kierunkowy koordynator ECTS dla kierunku biologia (od roku akademickiego 2002/2003 do roku akademickiego 2004/2005). Opracowanie i wprowadzenie znowelizowanego punktowego systemu ECTS dla kierunku.

● Kierownik zespołu ds. przygotowania raportu samooceny kierunku biologia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym – 28.01.2004 – 29.02.2004. – koordynacja zadań wynikających z konieczności przygotowania „Raportu Samooceny kierunek: biologia” dla potrzeb akredytacji, uczestnictwo w redakcji dokumentu.

Opieka naukowa nad doktorantami:

1. Mgr Anna Stala: od 2012 r. studentka studiów doktoranckich IV r.; ‘Przedstawiciele rodzaju Phellinus w nadleśnictwie Kup’; obrona pracy przewidywana jest w roku 2017.

2. Mgr Katarzyna Górka: od roku 2015 studentka studiów doktoranckich I r.; ‘Rodzaj Armillaria w Polsce’; obrona pracy przewidywana jest w roku 2018.

3. Mgr Maja Marcinkowska, woluntariuszka, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego; ‘Macromycetes Karkonoszy’: obrona przewidywana jest w 2019.

Informacje o liczbie publikacji
Ekologia porostów, grzybów i roślin naczyniowych, biowskaźniki, sozologia.
Tematyka ekologiczna zawarta jest w 16. publikacjach; w tym w artykułach naukowych (10), popularno-naukowych (4), oraz w podręczniku edukacji ekologicznej (1) i publikowanej recenzji książkowej (1). Systematyka roślin naczyniowych – głównie rodzaj Oenothera (Onagraceae). W zakresie systematyka monografie (2) artykuły naukowe (2) i inne (5); razem 9 pozycji. Dodatkowo 7 publikacji z dyscyplin pozabiologicznych.

Problematyka mikologiczna (macromycetes). Zagadnienia mikologii poruszane są w 37. publikacjach naukowych. Wymieniając szczegółowo: – publikacje znajdujące się w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Report (2), – podręcznikach akademickich i książkowej monografii (4), – czasopismach naukowych (31). Pozostałych form publikacji mikologicznych (23): w tym artykuły popularno-naukowe (14), komunikaty konferencyjne i publikowane abstrakty referatów konferencyjnych (6), publikowane recenzje dzieł mikologicznych (2), atlas grzybów (1). W zakresie mikologii − 60 prac, co stanowi większość dorobku. W sumie: 92 publikacje.

Hobby
Turystyka piesza, grzybobranie, studia nad Torą, Biblią i Talmudem.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close