Dane teleadresowe:
eyazykova[at]uni.opole.pl
Tel. (+48) 077 – 452 73 12
Oleska 48, pokój 12

Konsultacje:
wtorek 11.00 – 11.45
środa 12.00 – 12.45

researchgate  academmia-icon  crate  ecp  facebook-256

 

Elena Yazykova
kandydat geologiczne-mineralogicznych nauk (кандидат геолого-минералогических наук)
doctor of Philosophy (PhD)
doctor habilitowany, profesor UO

Zainteresowania naukowe
Stratygrafia i paleontologia kredowych utworów Dalekiego Wschodu Rosji oraz niektórych regionów Europy. Badania nad zdarzeniami biotycznymi i abiotycznymi oraz nad ewolucją i bioróżnorodnością różnych grup fauny mezozoicznej.
Podczas kariery naukowej pracowała we Wszechrosyjskim Naukowo-Badawczym Instytucie Geologicznym w St.-Petersburgu, Katedrze Paleontologii i Stratygrafii oraz Katedrze Stratygrafii Ekosystemowej na Wydziale Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Od 2005 roku związana z Uniwersytetem Opolskim.
W 1993 ukończyła studia doktorskie w oparciu o pracę pt. Mastrychtskie amonity Sachalinu i Szikotanu, Daleki Wschód Rosji w Katedrze Paleontologii na Wydziale Geologii Uniwersytetu Moskiewskiego.
W roku 2010 obroniła prace PhD pt. Evolution of Late Cretaceous ammonites and bio-events in the Russian Pacific.
W roku 2012 uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, pracą pt. Palaeobiogeographical and palaeobiological aspects of mid- and Late Cretaceous ammonite evolution and bio-events in the Russian Pacific. Scripta Geologica została obroniona na Wydziale nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Od 2016 roku – kierownik Europejskiego Centrum Paleontologii  facebook-256 (ECP) na Uniwersytecie Opolskim
Opublikowane ponad 60 prac naukowych w tym 21 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej

Elena Jagt-Yazykova jest laureatką szeregu nagród:
1997 – Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe Rosyjskiej Akademii Nauk, sekcja Geologiczna
2002 – Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego.
2005 – Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowe.
2006 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe
2011 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe
2012 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe
2013 Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe III stopnia Rektora Uniwersytetu
Opolskiego.
2014 Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Członkostwa w Towarzystwach naukowych:
– Stowarzyszenie Paleontologiczne Rosyjskiej Akademii Nauk
– Rosyjska Komisja Systemu Kredowego przy Międzyregionalnym Komitecie Stratygraficznym
– 2009-dziś: Członek z prawem głosu w Międzynarodowej Komisji Systemu Kredowego (International Comission of Cretaceous)

Członkostwo w radach redakcyjnych czasopism:
– Assistant editor w Cretaceous Research
– członek rady redakcyjnej Fragmenta Naturae

Działalność dydaktyczna:
– podstawy paleontologii,
– paleobiologia,
– historia naturalna ziemi,
– biology in English

Promotor prac licencjatkach, magisterskich i doktoranckich.

 Lista publikacji List of publications

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close