areknowakDane teleadresowe
ul. Kominka 6, pokój 2.7
Tel. (+48) 77 401 60 44
anowak[at]uni.opole.pl

 
Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

Do uzgodnienia po wcześniejszym kontakcie mailowym.

 
researchgate

 
 
 
Życiorys naukowy
Urodzony: Bolesławiec Śląski, 1 październik 1971 r.
Miejsce stałego zatrudnienia: Uniwersytet Opolski
Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Uzyskane stopnie naukowe
1995 – magister ochrony i kształtowania środowiska na podstawie pracy pt. „Ocena stopnia oczyszczania ścieków osadem czynnym metodą analizy mikroskopowej na przykładzie oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych Elektrowni Opole S.A.” (Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. Uniwersytetu Opolskiego, promotor Prof. dr hab. Z. Kotylak)

2000 – doktor nauk biologicznych w zakresie biologii na podstawie pracy „Charakterystyka sozoflorystyczna województwa opolskiego” (Wydz. Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor Prof. dr hab. J. Anioł-Kwiatkowska)

2012 – doktor habilitowany nauk biologicznych na podstawie pracy pt. „Rośliny ustępujące i rzadkie w siedliskach antropogenicznych Śląska. Część I. Studium florystyczno-ekologiczne” oraz „Rośliny ustępujące i rzadkie w siedliskach antropogenicznych Śląska. Część II. Wykaz stanowisk oraz charakterystyka gatunków” (Wydz. Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, recenzenci monografii: Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań; dr hab. Prof. UŚ Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski, Katowice)

Prowadzone przedmioty (wybrane): biologia konserwatorska, ochrona różnorodności biologicznej, ochrona przyrody, fitosocjologia stosowana, ekologia ogólna, ekologia populacyjna, etyczne, prawne i finansowe aspekty działalności naukowej, botanika systematyczna, botanika ogólna, ochrona i zagrożenia atmosfery, rozwój zrównoważony, zagrożenia cywilizacyjne

Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Członek International Society of Conservation Biology, International Association for Vegetation Science, Stowarzyszenia Ochrony Przyrody BIOS.

Zainteresowania naukowe
Syntaksonomia Środkowej Azji;
Syntaksonomia roślinności pól ryżowych świata;
Systematyka roślin Środkowej Azji;
Eendemizm obszarów o klimacie mediterrańskim;
Flora siedlisk antropogenicznych;
Ekologia chwastów segetalnych;
Ochrona przyrody i bioróżnorodności.

Miejsca prowadzonych badań
Polska, Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan, Rosja, Kazachstan, Gruzja, Nepal, Tajlandia, Filipiny, Kambodża, Malezja, Indonezja, Sri Lanka, Argentyna, Brazylia, Chiny

Udział w grantach i projektach badawczych
Grant MNiSW N304 377838/2010 „Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych ekosystemów wodnych i szuwarowych na terenie Gór Zerawszańskich (Tadżykistan)” – kierownik; (2010-2013).

Grant Ministerstwa Środowiska „Ochrona ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej – FlorNaturOB”; nr projektu POIS.05.01.00-00-156/09 – koordynator zbioru (2009-2013)

Grant Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Podniesienie świadomości w zakresie ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności Tadżykistanu – Światowej Ostoi Bioróżnorodności” – kierownik (2009-2012)

Grant NCN NZ8 199286/2013 „Taksonomia i mikroewolucja ostnic (Poaceae: Stipa)” – Główny Wykonawca (2013-2015)

Zainteresowania pozanaukowe
Trekking wysokogórski, muzyka klasyczna, sztuka ludowa, fotografia przyrodnicza, botanika użytkowa, historia, numizmatyka, akwarystyka

Nagrody i wyróżnienia
Uhonorowany Medalem Polskiego Towarzystwa Botanicznego im. Prof. Władysława Szafera za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za wkład w poznanie roślinności Tadżykistanu.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close