hebdaDane teleadresowe
ul. Oleska 22, pokój 106
Tel. (+48) 77 401 60 16
grzesio[at]uni.opole.pl
 
Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

czwartek 11:45 – 12:30 (ul. Oleska 22, pokój 106)
piątek 11:45 – 12:30 (ul. Oleska 22, pokój 106)

 
researchgate gscholar
 
 

Urodzony w 1974 roku w Opolu. Absolwent ochrony środowiska (specjalność biologia) na Uniwersytecie Opolskim. W roku 1997r. obronił pracę magisterską pt. „Awifauna lęgowa Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”. W roku 2003 uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w oparciu o rozprawę doktorską przeprowadzoną w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie pt. „Znaczenie muraw kserotermicznych na Śląsku Opolskim dla rozprzestrzeniania się Heteroptera na terenie Polski”. Od 1998 roku pracuje na Uniwersytecie Opolskim, początkowo w Zakładzie Biosystematyki, a obecnie jako adiunkt w Instytucie Biologii.

Aktualne zainteresowania naukowe skupiają się na ekologii organizmów leśnych, szczególnie ptaków i owadów. Od 2007 roku prowadzi badania w Białowieskim Parku Narodowym. Prowadzi także badania faunistyczno-ekologiczne nad nietoperzami i pluskwiakami różnoskrzydłymi. Współwykonawca w województwie opolskim planów ochrony rezerwatów przyrody, dwóch parków krajobrazowych, planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 oraz wielu inwentaryzacji gatunków „naturowych” i opracowań eksperckich.

Członek (dawny lub obecny) Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (OTPN), członek Rady Redakcyjnej „Fragmenta Naturae” wydawanego w ramach Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Regionalnej Rady Ochrony Przyrody.

Autor ponad 80 oryginalnych publikacji naukowych, w tym w czasopismach o zasięgu światowym: Bird Study, Ornis Fennica, Scandinavian Journal of Forest Research, Acta Ornithologica, Journal of Avian Biology, Polish Journal of Ecology, Genus, Ardea, Journal of Ornithology, Global Ecology and Conservation.

Wybrane prowadzone przedmioty: Ekologia populacji, Ekologia ogólna, Ekologia zwierząt, Monitoring przyrodniczy, Techniki prezentacji danych biologicznych, Metody czynnej ochrony zwierząt, Zoologia leśna, Podstawy Biologii, Biologia konserwatorska.

Kursy ogólnouczelniane: Ptaki Polski, Cudze chwalicie opolskiego nie znacie.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close