hebdaDane teleadresowe
grzesio[at]uni.opole.pl
Tel. (+48) 77-401 73 19
Oleska 48, pokój 119

Konsultacje
poniedziałek 14.30 –15.15
czwartek 13.00 –13.45

researchgate  gscholar  Autorska strona WWW

 

Urodzony w 1974 roku w Opolu. Absolwent ochrony środowiska (specjalność biologia) na Uniwersytecie Opolskim. W roku 1997r. obronił pracę magisterską pt. „Awifauna lęgowa Parku Krajobrazowego Góry Opawskie”. W roku 2003 uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w oparciu o rozprawę doktorską przeprowadzoną w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie pt. „Znaczenie muraw kserotermicznych na Śląsku Opolskim dla rozprzestrzeniania się Heteroptera na terenie Polski”. Od 1998 roku pracuje na Uniwersytecie Opolskim, początkowo w Zakładzie Biosystematyki, a obecnie jako adiunkt w Centrum Studiów nad Bioróżnorodnością w Katedrze Biosystematyki.

Aktualne zainteresowania naukowe skupiają się na biologii i ekologii ptaków leśnych, szczególnie dziuplaków. Od 2007 roku prowadzi badania w Białowieskim Parku Narodowym. Prowadzi także badania faunistyczno-ekologiczne nad nietoperzami i pluskwiakami różnoskrzydłymi. Współwykonawca planów ochrony rezerwatów przyrody, dwóch parków krajobrazowych, planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 oraz wielu inwentaryzacji gatunków „naturowych” i opracowań eksperckich.

Członek (dawny lub obecny) Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (OTPN), Stowarzyszenia Ochrony Przyrody BIOS, członek Rady Redakcyjnej „Fragmenta Naturae” wydawanego w ramach Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Rady Przedstawicieli krajowego „Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy” i Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody.

Autor ponad 80 oryginalnych publikacji naukowych, w tym w czasopismach o zasięgu światowym: Bird Study, Ornis Fennica, Scandinavian Journal of Forest Research, Acta Ornithologica, Journal of Avian Biology, Polish Journal of Ecology, Genus, Ardea, Journal of Ornithology.

Prowadzone obecnie przedmioty: Ekologia populacji, Ekologia ogólna, Ekologia zwierząt, Monitoring przyrodniczy, Techniki prezentacji danych biologicznych, Metody czynnej ochrony zwierząt,

Kursy ogólnouczelniane: Ptaki Polski, Cudze chwalicie opolskiego nie znacie

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close