Dane teleadresowe
ul. Oleska 48, pokój 14
Tel. (+48) 77 452 73 14
adam.miodek[at]uni.opole.pl

Konsultacje (semestr letni 2021/2022)

poniedziałek 13:30 – 14:15 (ul. Oleska 48, pokój 14)

 


Wykształcenie

2010 – magister (kierunek biologia), Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski. Praca magisterska pt. „Mechanizm wzrostu promieniowego drzew liściastych na przykładzie Fraxinus excelsior”.
2018 – doktor nauk biologicznych (obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biologia), Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski. Praca doktorska pt. „Mechanizm wzrostu komórek inicjalnych kambium, członów naczyń i włókien drzewnych na przykładzie wybranych gatunków drzew liściastych”.

Zainteresowania badawcze
Anatomia rozwojowa roślin drzewiastych; mechanizm przyrostu promieniowego roślin drzewiastych; mechanizm wzrostu intruzywnego inicjałów kambium waskularnego (w kambium piętrowym oraz niepiętrowym), włókien drzewnych i członów naczyń; proces wzrostu i różnicowania komórek macierzystych drewna i łyka; formowanie wzoru rozmieszczenia członów naczyniowych oraz przystosowanie drzew o różnym typie naczyniowości drewna do warunków środowiskowych.

Członkostwo w towarzystwach naukowych
IAWA – International Association of Wood Anatomists

Współpraca międzynarodowa
Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL – współpraca w zakresie konstrukcji adaptera stabilizującego do długich preparatów uzyskiwanych za pomocą core-microtome.

Współpraca krajowa
Instytut Badawczy Leśnictwa IBL – współpraca nad badaniem wpływu promieniowania słonecznego na dynamikę procesu ksylogenezy u drzew z gatunku Robinia pseudoacacia L. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – współpraca w zakresie analizy drewna pochodzącego z reliktowego okazu Pinus sylvestris L. rosnącego na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (Sokolica).

Projekty naukowe
1.05.2015 – 30.09.2015 – wykonawca w projekcie naukowym pt. „Określenie kolejnych faz ksylogenezy robinii akacjowej w przekroju sezonu wegetacyjnego z uwzględnieniem fazy wzrostu przed rozwojem liści oraz określenie wpływu temperatury na inicjowanie przyrostu drewna wczesnego po południowej (nasłonecznionej) stronie pnia”, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie oraz Instytut Badawczy Leśnictwa.
4.08.2016 – 30.11.2016 – wykonawca w projekcie naukowym dotyczącym badań anatomiczno-dendroekologiczno-dendrochronologicznych na wywiertach Picea abies (L.) H.Karst. zgodnie z samodzielnie opracowaną metodą, za pomocą core-microtome, prowadzonym przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Śląski Ogród Botaniczny.
4.09.2017 – 31.01.2018 – wykonawca w projekcie naukowym pt. „Mszaki, porosty i grzyby epifityczne występujące na drzewach Sorbus torminalis w rejonie Górażdży”, prowadzonym przez Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie.

Nagrody i wyróżnienia
Za aktywność naukową w latach 2013–2016 stypendium projakościowe, w latach akademickich od 2013/2014 do 2015/2016 stypendium dla najlepszych doktorantów, w roku akademickim 2015/2016 stypendium doktoranckie. W 2018 roku wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Staże naukowe
27.08.2013-10.09.2013 – staż w Samodzielnej Pracowni Struktury Roślin Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – CZRBP.
16.07.2015-5.08.2015 – staż w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

Stanowisko
adiunkt, Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski.
adiunkt, kierownik Laboratorium Anatomii Roślin, Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie.

Wybrane publikacje

Adam Miodek, Aldona Gizińska, Wiesław Włoch, Paweł Kojs. 2022. Intrusive growth of initials does not affect cambial circumference in Robinia pseudoacacia. Scientific Reports, 12, 7428. doi: 10.1038/s41598-022-11272-y

Adam Miodek, Aldona Gizińska, Wiesław Włoch, Paweł Kojs. 2021. What do we know about growth of vessel elements of secondary xylem in woody plants? Biological Reviews 96, 2911–2924. doi: 10.1111/brv.12785

Aldona Gizińska, Adam Miodek, Paweł Kojs. 2021. Rays hamper intrusive growth of vessel elements. Trees – Structure and Function, 35, s. 749–760. doi: 10.1007/s00468-020-02071-x

Adam Miodek, Wiesław Włoch, Muhammad Iqbal, Aldona Gizińska, Paweł Kojs. 2021. Controversy over the mode of growth of cambial cylinder. The Botanical Review, 87, s. 243–257. doi: 10.1007/s12229-020-09237-9

Adam Miodek, Aldona Gizińska, Marcin Klisz, Tomasz Wojda, Krzysztof Ukalski, Paweł Kojs. 2020. Direct exposure to solar radiation causes radial growth eccentricity at the beginning of the growing season in Robinia pseudoacacia. IAWA Journal, 41(1), s. 61–84. doi: 10.1163/22941932-00002106

Marcin Klisz, Adam Miodek, Paweł Kojs, Holger Gärtner. 2018. Long slide holders for microscope stages. IAWA Journal, 39(4), s. 489–496. doi: 10.1163/22941932-20170213

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close