Aktualnośći:

 

08.04.2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2021 JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r., wszystkie zajęcia dydaktyczne w okresie od 20 marca do 18 kwietnia odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pełna treść Zarządzenia Rektora UO nr 44/2021 >>
 

19.03.2021

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33/2021 JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 18 marca 2021 r., wszystkie zajęcia dydaktyczne w okresie od 20 marca do 9 kwietnia odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pełna treść Zarządzenia Rektora UO nr 33/2021 >>
 

27.11.2020

Zgodnie z Komunikatem Dziekana WPT nr 2/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. zostaje przywrócone prowadzenie zajęć dydaktycznych w systemie stacjonarnym. Szczegółowy wykaz kierunków i przedmiotów prowadzonych w systemie stacjonarnym zawiera załącznik Komunikatu.

Pozostałe zajęcia dydaktyczne realizowane będą jedynie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Pełna treść Komunikatu Dziekana WPT nr 2/2020 >>
 

24.10.2020

Informacja kierownika studiów doktoranckich na kierunku Biologia prof. Barbary Lis.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 142/2020 Rektora UO z dnia 23.10.2020, kształcenie studentów w ramach studiów doktoranckich na kierunku Biologia będzie czasowo realizowane w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Bieżące badania związane z przygotowaniem pracy doktorskiej mogą odbywać się w pomieszczeniach UO, pod warunkiem spełnienia obowiązujących wymogów higieniczno-sanitarnych.

Jeżeli specyfika prowadzonych zajęć laboratoryjnych uniemożliwia ich przeprowadzenie w sposób zdalny lub przełożenie na inny termin, proszę o przekazanie informację o tym fakcie na mój e-mail: canta[at]uni.opole.pl. Każdy z takich przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie po konsultacji Panem Dziekanem i z JM Rektorem UO.

 

23.10.2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 142/2020 Rektora UO z dnia 23.10.2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne od dnia 26.10.2020 powinny być relizowane w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia laboratoryjne dla studentów studiów niestacjonarnych, zaplanowane w dniach 24-25.10.2020 będą mogły odbywać się w budynkach UO, pod warunkiem spełnienia obowiązujących wymogów higieniczo-sanitarnych.

 

Instrukcje:

 

16.10.2020

Instrukcja kanclerza UO z dnia 16 października 2020 r. 
 

Decyzje i zarządzenia:

 

09.04.2021

Zarządzenie JM Rektora UO nr 44/2021

19.03.2021

Zarządzenie JM Rektora UO nr 33/2021

05.11.2020

Komunikat Dziekana WPT w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych

30.10.2020

Decyzja Dziekana WPT w sprawie zajęć realizowanych stacjonarnie w budynkach UO

23.10.2020

Zarządzenie nr 142/2020 Rektora UO w sprawie realizacji zajęć w trybie zdalnym

23.10.2020

Zarządzenie nr 141/2020 Rektora UO w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego

08.09.2020

Zarządzenie JM Rektora w sprawie zajęć hybrydowych w nowym roku akademickim 2020/2021

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close