Z przyjemnością informujemy, że uruchamiany przez nas nowy kierunek Biomonitoring, uzyskał Certyfikat Lidera Jakości Kształcenia – Studia z Przyszłością 2020. Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków na polskich uczelniach, realizowanych według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji na temat konkursu >>

Biomonitoring to kierunek na studiach licencjackich, który kształcić ma przyszłych przyrodników. Ludzi obeznanych z nowoczesną ochroną przyrody, znajomością rozpoznawania roślin i zwierząt, znających instrumentalne metody monitorowania stanu środowiska czy umiejących opracowywać dane środowiskowe w programach GIS.

Czego uczy się na biomonitoringu?

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biomonitoring kierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych, oraz wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą wymagającą posiadanie umiejętności oceny wpływu wszystkich rodzajów działalności człowieka na środowisko przyrodnicze z wykorzystaniem wiedzy na temat organizmów żywych i ich związku z otaczającym środowiskiem.
Celem kształcenia jest zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauk przyrodniczych o organizmach, populacjach, ekosystemach oraz ich relacjach ze środowiskiem i wzajemnych interakcjach.

Co można robić po tych studiach?

Absolwent kierunku Biomonitoring uzyskuje tytuł licencjata, który umożliwia mu dalszą kontynuację nauki na studiach II stopnia. Posiada on gruntowną wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z dziedziny biologii i ochrony środowiska. Jest w stanie prowadzić prace i badania terenowe w zakresie monitoringu przyrodniczego, co pozwala mu na podjęcie pracy laboratoryjnej, urzędniczej, badawczej czy związanej z własną działalnością gospodarczą. Ukończenie kierunku pozwala na praktyczne stosowanie podstawowych technik i metod badawczych rozpowszechnionych współcześnie w naukach biologicznych. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu biologii.

Więcej informacji na temat naszego nowego kierunku Biomonitoring >>

Zapraszamy do rekrutacji na kierunek Biomonitoring >>

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close